Bán nhím kiểng baby, nhím kiểng trưởng thành, nhím kiểng mang bầu giá để mở trại nhím

0.000

Nhím Kiểng Số Lượng Lớn

Cung cấp nhím kiểng số lượng cho các shop

Cung cấp nhím kiểng trưởng thành , nhím kiểng mang bầu cho các bạn mở trại nhím

Nhận giao hàng nhiều nơi

Tư vấn Alo/zalo  : 0347.0000.88

 

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng thu tiền HCM tỉnh khác thanh toán trước